ประชุมบริหารตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี

ตำรวจภูธรสุรา๋ฎร์ธานีประชุมบริหารประจำเดือนมิถนายน
พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.สฎ. พ.ต.อ.ดร.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.วิชอบ เกิดเกลี้ยง รอง.ผบก.พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณณ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง.ผบก.พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง.ผบก.เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจประจำเดือนโดยมี ผกก.ทุก สภ.เข้าร่วมประชุมโดยก่อนการประชุมได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ณ.ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเม่ือ 19 มิถุนายน 2561

Back To Top