ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ประชุมเตรียมความพร้อม นายสุเชาว์ ทูโมสิก ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ.)พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประขุมปรึกษาหารือแนวทางจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ.ห้องประชุม ศอ.ปส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลากลางจังหวัด

Back To Top