นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 8

นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 8 เป็นผู้ปิดทองหลังพระเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมในการแก้ปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด คิดดีทำดีสมควรได้รับการยกย่องชมเชย ถึงเชียร์ก็ไม่เสียปากกา

Back To Top