พิธีมบอบแผ่นซีดีพระราชทาน

นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.นางแจ่มจิตร พูลสวัสิ์ รอง.ผวจ.นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง.ผวจ.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด นายวีรยุทธ ขนุนนิล ป้องกันจังหวัด พร้อมส่วนราชการต่างๆร่วมพิธีมอบแผ่นซีดีพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง 19 อำเภอ ซึ่งเป็นแผ่นซีดีกิจกรรมของจิตอาสา หบังเสร็จพิธีร่วมปลูกต้นไม้ในสวนหลวง ร.9 และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำควมสอาดบอกคูระบายน้ำในพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top