ประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบเรือตรวจการตำรวจน้ำ

พ.ต.อ.พัลลพ พวงผกา ผกก.6 บก.รน.สุราษฎร์ธานีประชุมภายในเตรียมความพร้อมในพิธีมอบเรือตรวจการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ัจังหวัดองค์การบริหาร พิธีมอบ 21 มิถุนายนนี้

Back To Top