ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองเป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยแบะผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามผลคำสั่งจังหวัดติดตามโครงการต่างๆให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเรื่องอื่นได้ ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น 3 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

Back To Top