ปฏิบัติงานบูรณาการเฝ้าระวังและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนัง

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าพนักงานประมง และอาสาสมัครรักษาดินแดนประจำอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานบูรณาการเฝ้าระวังและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมาย และ ขณะนี้ชุดปฏิบัติงานทางเรือยังคงประจำพื้นที่จุดเฝ้าระวัง

เพื่อโปรดทราบ

พงศ์นคร รายงาน

Back To Top