ขอเชิญร่วมงาน “การจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี ชมรมมวยสยามภาคใต้”

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับชมรมมวยสยามภาคใต้ จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี “มวยสยามภาคใต้” ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมบูมเฟอร์เรส หาดใหญ๋ จังวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักมวยที่สร้างผลานดีเด่นในรอบปี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลในวงการมวยแขนงต่างๆ รวมไปถึงการพบปะสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคคลวงการมวย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชกมวยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าร่สมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดขอให้ประสานกับ นายพิทยา รัตนพันธ์ ประธานชมรมมวยสยามภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 08-0706-1551 ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Back To Top