พิธีเปิดค่าย เพชรอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

เมื่อเวลา08.30 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พ.อ.ชนาธิป บุญนาค หัวหน้าสำนักงาน รอง.ผอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย เพชรอาสาพัฒนาชุมชนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ.โรงเรียนวัดปากคูหมู่ที่1 ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561โดยมีนางศุภรัตน์ เทพเลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะโดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างซ้ายพร้อมสมาชิกรวมทั้งข้าราชการเทศบาลและพ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ร่วมพิธีมีนิสิตที่เข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน80 คน/นายซึ่งในการเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป ในโอกาศนี้นายวิสุทธิ์ ยุญปิยะสุวรรณ รองประธาน กนช.1/58 ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

Back To Top