พิธีเปิดการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ (และตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน) กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ (และตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน) กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มมวลชนให้มีอุดมการณ์รักชาติมีความสามัคคีและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังเหตุและแจ้งข่าวสารให้กับทางราชการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปประธรรม
  • ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Back To Top