พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61

เมื่อ 26 พ.ค.61,1200 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 พร้อมกล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 9 (ร.15 พัน.4) ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จว.ต.ง.

Back To Top