จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วน องค์กรท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนออกจากบริเวณศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยังบริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ต่อไป

สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระศาสนาขึ้นหลากหลายกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนขับเคลื่อนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 พฤษภาคม 2561

นกน้อย 015 รายงาน

Back To Top