คอลัมน์ ฅนมหาดไทย

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย ใคร่แนะนำข้าราชการที่ทำหน้าที่ มีแต่ให้ใครมีปัญหาเรื่ิองร้องทุกข์เรียกิร้องขอความเป็นธรรมหน่วยงานนี้ก็จะทำหน้าที่สืบสาวเรื่องราวข้อเท็จจริงให้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานนี้คือ กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมจังหวัด(เดิมคือ นิติกร )ที่ทำหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและกลั่นกรองข้อกฎหมายให้กับจังหวัดบุคคลที่คอลัมน์มหาดไทย ใคร่แนะนำคือนายชวลิต พลไทย หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานนี้เดิมเหมือนม้านอกสายตาในสนามแข่งแต่เมื่อมองลึกถึงบทบาทหน้าที่หน่วยงานนี้มีความสำคัญมากทั้งกับประชาชนและรัฐ ประชาชนเดือดร้อนข้อกฎหมายเข้าพบปรึกษาหรือติดต่อทางโทรศัพท์ก็จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและหากประชาชนต้องการทนายแก้ต่างเรื่องกฎหมายก็จะได้รับการช่วยเหลือแนะนำ ในส่วนราชการจังหวัดหากถูกร้องเรียนก็จะทำการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน

ประวัติการศึกษาชั้นสูง นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง..วิทยาลัยการปกครอง..โรงเรียนการสอบสวนคดีอาญา..นักกฎหมายภาครัฐ เคยผ่านการปฎิบัติหน้าที่เลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจุบันทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางหลังเก่าชั้น 2 ใครมีปัญหาติดต่อพบได้ในวันเวลาราชการ ยินดีให้บริการ..

โสภณ โชติกุลพลดำมุณี หน.ฉก.ภาคใต้รายงาน

Back To Top