ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 อำเภอพระแสง , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อำเภอวิภาวดี และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ณ สถานที่ดังกล่าว ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

Back To Top