เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชน บ้านนาเคียน “บารอกัตฟาร์ม”

วันนี้เวลา 13.00 นาฬิกา นายมาโนช เสนพงศ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช แวะเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชน บ้านนาเคียน “บารอกัตฟาร์ม” ซึ่งปลูกผักไฮโดรโปนิคส์

Back To Top