ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มทบ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองฯจังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561

พงษ์นคร รายงาน

Back To Top