พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๔๕๐ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๑ และชมการแสดงการปฏิบัติทางทหาร การแสดงท่าอาวุธพิเศษ (แฟนซีดีล) จากกำลังประชาชน (ทสปช.) เยี่ยมชมความพร้อมของชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉก.ทพ.นย.ทร. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

Back To Top