คอลัมน์ข่าวสังคมภาค 8

 พลภูผา รับอาสาสบัดปากกาสาดซัดสารพัดข่าวในแวดวงภาค8 …ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน…เริ่มต้นที่จังหวัดชุมพร พล.ต.ต.สนธิชัย ฮาวัฒนะกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจชุมพรยิ้มหน้าบานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา…ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเล็กคดีใหญ่คลี่คลายปิดคดีได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บังคับการได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาผลงานจึงออกมาดีเยี่ยมชาวบ้านพลอยอุ่นใจ

…เข้าพื้นที่ สภ.พุนพินสุราษฎร์ธานีซึ่ง พ.ต.อ.กฤศ โิอสถาพันธุ์ ผกก.กำกับดูแลแก้ปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์แก่ประชาชน.เพราะ ผกก.สังการเข้มแข็งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้าทีรับผิด่ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตรวจตรารักษาความสงบสุขให้แกสุจจริตชนจนคดีอาชญากรรมลดลงส่งผลให้ชาวบ้านร้านตลาดนอนหลับสบายไม่ต้องหวาดผวาภัยโจรผู้ร้าย..ชาวบ้านจึงฝากชม

….ไปพื้นที่ สภ.ท่าฉางสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ถาวร รามวงศ์ สว.สส.คนใหม่เข้าพื้นที่ไม่นานสร้างผลงานให้ผู้บังคับบัญชาประจักในฝีมือการสืบสวนหาตัวผู้ทำผิดลงโทษตามกระบิลเมืองได้หลายราย.ผลดีเกิดขึ้นกับสุจริตชน..การแก้ไขปัญหาผู้ติดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่สุราษฎร์ธานี สุเชาว์ ทูโมสิก ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ศอ.ปส.จ.)เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดผู้เสพยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมปิดทองหลังพระเช่นนี้ผลบุญคงหนุนนำให้เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

…เช่นเดียวกับ พีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดผลงานชิ้นโบว์แดงมากมายจับคดียาเสพติดรายใหญ่ได้ก่อนที่จะแพร่กระจายไปสู่ชุมชนเป็นการปิดทองหลังพระเพื่อให้ลูกหลานชาวบ้านพ้นภัยยาเสพติด..คนคิดดีทำดีแบบนี้ ที่นี่พร้อมตีมือเชียร์

 

…ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ดร.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ ที่ได้เลื่อนยศเป็น พล.ต.ต.และโยกไปนั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ…ไปที่อำเภอเวียงสระสุราษฎร์ธานีนพสิทธิ์ อดมสุวรรณกุลนายอำเภอตรวจสอบโครงการไทยนิยมอบรมให้ผู้นำท้องถิ่นรักษาสิทธิ์จัดทำโครงการอย่างถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง….ชาวบ้านที่ไปติดต่อราชการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีฝากชม พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.ท.ณฐพงศ์ หมกทอง รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี ว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม ให้เจ้าหน้าที่บริการด้วยความรวดเร็วยิ้มแย้มแจ่มใสวาจาไพเราะจึงฝากชมมา ณ.ที่นี้ฉบับนี้หมดสัมปทานพอดีพบกันใหม่…

โสภณ โชติกุลพลดำมุณี รายงาน

Back To Top