เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางสารีฟะ อาลีฮา สอบถามความก้าวหน้าในการสร้างบ้านหลังใหม่งเนื่องจากบ้านหลังเก่าถูกไฟไหม้

เมื่อ ๑๓๑๑๐๐ พ.ค.๖๑ ฉก.ทพ.นย.ทร. นำโดย ร.อ.จำลอง เพ็ชรฤทธิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๔ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางสารีฟะ อาลีฮา บ้านเลขที่ ๗๒ ม.๒ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อสอบถามความก้าวหน้าในการสร้างบ้านหลังใหม่ว่ามีหน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนมาช่วยบ้างเนื่องจากบ้านหลังเก่าถูกไฟไหม้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สายฝน ลูกกาบู รายงาน

Back To Top