สุราษฎร์ธานี ชาวเกาะเต่าวอนแม่ทัพขอตั้งคณะกรรมการขึ้นแก้ปัญหาที่ดิน

แม่ทัพภาค4 พบชาวเกาะเต่า ชาวบ้านร้องขอตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์และชาวบ้านที่วัดเกาะเจริญสันติธรรมบ้านแม่หาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่าอำเภอเออเกาะพะงัน พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 อธิบดีกรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่เกาะเต่าพบประชาชน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่การท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานี เช่นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ในเรื่องต่างๆ เช่นโรงแรม รถบริการนักท่องเที่ยว เรือบริการนักท่องเที่ยว พื้นที่การให้บริการและปัญหาต่างๆรวมถึงสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะ และปัญหาที่สำคัญ บนเกาะเต่าคือปัญหาเรื่องที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์ กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ดั่งเดิม ที่ยังคงมีความขัดแย้งกันในเรื่องการถือครองที่ดินซึ่งชาวบ้านอ้างว่ากรมธนารักษ์ มาในภายหลังจากที่ชาวบ้านได้อยู่อาศัยมาก่อนแต่แรก

นายกิตติศักดิ์ บุญชัย ชาวบ้านเกาะเต่ากล่าวว่าในอดีตหลังจากที่ชาวบ้านทราบว่าเกาะเต่าได้ยกเลิกการใช้พื้นที่บางส่วนเป็นคุกจากกรมราชทัณฑ์ไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้กลับเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว จนกระทั่งในปี 2497 มีพระราชบัญญัติที่ดิน ชาวบ้านจึงได้ไปขึ้นหนังสือสิทธิทำกิน 1 ตามประกาศของรัฐบาล ปรากฏว่ามีหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้ประกาศสิทธิทำกิน 1 ไปก่อนหน้านั้นแล้ว โดยอ้างว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้ใช้พื้นที่ทั้งเกาะ แต่ในความเป็นจริงกรมราชทัณฑ์ใช้ดินที่บริเวณบ้านแม่เท่านั้น ซึ่งชาวบ้านไม่ยอมรับเช่นนั้น ซึ่งสมัยก่อนการเดินทางไปมาระหว่างเกาะเต่า และเกาะสมุยเป็นไปด้วยความลำบากต้องอาศัยเพียงเรือใบเพียงอย่างเดียวจึงทำให้ได้รับข่าวสารจากทางราชการด้วยความลำบาก จึงทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับทราบเลยถึงในเรื่องของสิทธิทำกินหมายเลข 1 ที่กรมธนารักษ์ ประกาศครอบครองแล้ว ซึ่งเป็นการประกาศครอบครองก่อนพื้นที่บนเกาะพะงันเสียอีก จึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติและเป็นที่ข้องใจของชาวบ้านในเรื่องสิทธิการครอบครอง สิทธิทำกิน 1 ของกรมธนารักษ์ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือชาวบ้านกลุ่มใหม่ไปเช่าที่จากกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ได้ใช้ที่ทับซ้อนที่ชาวบ้านอยู่ก่อนปล่อยให้เช่า โดยตนเองคิดว่าหลังจากนี้ชาวบ้านเขาเต่าต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง

ด้านพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆบนเกาะท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขไปได้หลายปัญหาแล้วและเป็นที่น่าพอใจ ส่วนในเรื่องของที่ดินเกาะเต่าก็เป็นเรื่องของกรมธนารักษ์ที่จะต้องแก้ปัญหากับชาวบ้าน เพราะเท่าที่ทราบมีชาวบ้านบางส่วนได้เข้ามาอยู่ก่อน จึงอยากให้กรมธนารักษ์ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับชาวบ้านเกาะเต่า ซึ่งจะต้องคุยกันด้วยพยานหลักฐานต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ต่อไป

ส่วนนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าวันนี้ได้มาร่วมรับฟังปัญหากับชาวบ้าน เต่าในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เท่าที่ดูจากเอกสารราชการทราบว่าทางกรมธนารักษ์ได้ออกเอกสาร เป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ แม้ว่าในสมัยก่อน กรมราชทัณฑ์ได้ใช้พื้นที่แค่ 30ไร่ จากพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ แต่ชาวบ้านอ้างว่าได้มาอยู่ก่อนนานแล้ว ซึ่งทางกรมธนารักษ์ก็มีความยินดีหากทางชาวบ้านมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันในการครอบครองพื้นที่

สำหรับการเดินทางมาพบปะประชาชนชาวเกาะเต่าในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเกาะเต่ามีความยินดีที่ทางราชการให้ความสำคัญในการลงมารับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้อยากให้ทางแม่ทัพช่วยผลักดันให้มีคณะกรรมการร่วมกัน 3 ฝ่าย คือฝ่ายหาร ฝ่ายธรารักษ์ และฝ่ายชาวบ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินบนเกาะเต่าที่มีมานานหลายปี
สำหรับปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์บนที่ดินเกาะเต่านั้นชาวบ้านบอกว่าทำให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิ์ต่างๆในการประกอบการบนเกาะเต่า เช่นโรงแรมไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ รวมถึงการก่อสร้างและสิ่งอื่นๆอีกมากมายซึ่งทางผู้ประกอบการอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ถูกต้องไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร

Back To Top