เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประธานปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ผ่านการบำบัดทั้ง 2 รุ่นรวม 249 คน

พงศพัศ หนูเอียด/นครศรีธรรมราช

Back To Top