ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 1,320,000 ตัว

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้แทนประมงจังหวัด ประมงอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 1,320,000 ตัว งบประมาณกลุ่มจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้แทนประมงจังหวัด ประมงอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 1,320,000 ตัว งบประมาณกลุ่มจังหวัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top