ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยังยืน

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประธานประชุมเตรียมการต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยังยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top