ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีจึงประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย ณ.ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัด

Back To Top