พิธีเปิดการบรรยายของ ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 4 โดย กองพลทหารราบที่ 5 (ขุนศึก41)

เมื่อ 2 พ.ค.61 ,0900 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายของ ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 4 โดย กองพลทหารราบที่ 5 (ขุนศึก41) ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ”สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” ขอบเขตการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ ปัจจุบันสู่อนาคต โดยมี คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 670 คน พร้อมทั้งร่วมบันทึกปณิธานการทำความดีถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติหวงแหนแผ่นดินและรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

Back To Top