ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 เมษายน 2561 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 / ผอ.กอ.รมน.ภ.4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ณ.ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ ค่ายวชิราวุธเมืองนครศรีธรรมราช.

Back To Top