คณาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศึกษาดูงานด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(23 เม.ย.61) คณาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 60 นำโดย พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษางานด้านภูมิประเทศ สังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 25614 โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้คณาจารย์ และคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 จำนวน 280 คน ได้รับรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ก่อนร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการหอการค้าจังหวัด และประธานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นคณะนักศึกษาได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนงาม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบอุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์ด้านการศึกษา แก่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว

Back To Top