คณะผู้จัดทำ

หมายเหตุสำคัญ : อดีตคณะผู้จัดทำบรรณาธิการอํานวยการท่านโสภณ​ โชติ​กุล​พล (ดำมุ​ณี)
ท่านใดต้องการนำชื่อ / นามสกุล ออกจากคณะผู้จัดทำโปรดแจ้ง ณ ที่ บก.พงศธร อู่เงินปัจจุบันดำรง​ตำแหน่งบรรณาธิการอำนวยการข่าวอาชญากรรมภาค8 089 731 0330 ทางเว็บไซต์ข่าวอาชญกรรมภาค8 บก.พงศธร อู่เงิน ขออภัยในความไม่สะดวกในทุก ๆ กรณี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • พล.ต.อ.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
 • นายชนินท์ เหมยากรณ์
 • นายสัตยา อรุณธารี
 • นายจิโรจน์ เอี่ยมโอภาส
 • พล.ต.ท.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์
 • พล.ท.มโนช จันทร์คีรี
 • พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์
 • พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ
 • พล.ต.ต.ดร.ปรีชา กลัดสวัสดิ์
 • คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา
 • พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง
 • พ.ท.สมศักดิ์ กลับวิลา
 • นายกรอังกูร ทองนอก
 • นายสิทธิชัย ศักดิ์ดา
 • ผอ.พีระ กาญจนพงศ์
 • นายมานพ สุทธิพงษ์
 • นางยุพิน สุทธิโสภณ
 • น.ส.สุภัทรา เลี่ยมรัตน์
 • เนาวรัตน์ ศิลปเจริญ
 • เอกสิทธิ์ กนกวิจิตร               
 • นายชาวลิต พลไทย                                  
 • นายวิชวุทย์ จินโต   
 • พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์
 • นายธิติ คุ้มรักษ์
 • พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ
 • พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี
 • นายจรุง เรืองศรี

ที่ปรึกษากฎหมาย

 • ท่านธิติ คุ้มรักษ์
 • ท่านกรอังกูร ทองนอก
 • ทนายประกิจ เพชรรัตน์

อาจารย์​ที่ปรึกษา​ชั้นครู

 • รองศาสตราจารย์​ บัวผิน โตทรัพย์​

กองบรรณาธิการ

 • พล ภูผา
 • น.ส.อุดมศรี ทองจันทร์
 • สุทธิชาติ รัชตะ
 • สุริยันต์ ดำมุณี
 • ด.ต.พนมไพร ดำมุณี
 • ด.ต.ดร.เสรี กลับวิลา

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 • อดีตนายโสภณ โชติกุลพล ดำมุณี
 • ปัจจุบัน​นายพงศธร​ อู่​เงิน

ผู้อำนวยการ -เจ้าของ -บรรณาธิการ

 • อดีตนายโสภณ โชติกุลพล ดำมุณี
 • ปัจจุบันนายพงศธร อู่เงิน

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 • นายอภิชัย ลักษณะนิยม
 • อดีตนายโสภณ โชติกุลพลดำมุณี
 • ปัจจุบันนายพงศธร อู่เงิน

บรรณาธิการบริหาร…(ว่าง)

บรรณาธิการอำนวยการ

 • น.ส.อุดมศรี ทองจันทร์

บรรณาธิการข่าวสังคมและการท่องเที่ยว

 • น.ส.ปรีดาวรรณ ทองจันทร์

บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ

 • นายทักษิณ วิเชียร
 • นายอภิชัย ลักษณะนิยม

รองบรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ

 • นายสรรเพชญ์ ละมอง

บรรณาธิการข่าวภาค 1

 • นายไพทูร พลเดช

  อดีตบรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ นายพงศธร อู่เงิน
 • อดีตบรรณาธิการอํานวยการ.ท่านโสภณ​ โชติ​กุล​พล ดำมุ​ณี​ แต่งตั้งโดยชอบ
 • อดีตบก.ฉก.พงศธร อู่เงิน ปัจจุบันดำรง​ตำแหน่งบรรณาธิอำนวยการ แต่งตั้งโดยชอบจากอดีตบก.โสภณ โชติ​กุล​พล (ดำมุณี)

สำนักงานเลขที่ 57/2ซ.ร่วมพัฒนาขุนทะเล1 ต.ขุนทะเล ถนนสุราษฏร์​-นาสาร หมู่ที่1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เบอร์โทรศัพท์ 089-731-0330  ( รับลงโฆษณา )

Back To Top